مقالات

نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه

نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه به عنوان یکی از انواع روش های نگهداری و تعمیرات

 

این روش براساس دوره ی تقویمی یا دوره ی کارکردی فعالیت نگهداشت بر روی تجهیزات انجام می شود. هدف اصلی از نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه بر روی تجهیزات این است که عملکرد آن را در شرایط عملیاتی حفظ کرده و از خرابیهای احتمالی آنها جلوگیری کند.

سایر اهداف نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه:

کاهش هزینه های تعمیرات و خرابی های تکراری

کنترل توقفات و جلوگیری از خرابی های بزرگ به دلیل بروز یک اشکال جزئی

افزایش کیفیت راهبری و عملیاتی سازمان

 

اجرای روش نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه دارای مزایایی می باشد که تعدادی از آن به شرح ذیل می باشد:

جلوگیری از خسارت ناشی از خرابی های غیر منتظره

کنترل و کاهش توقفات اضطراری

افزایش ایمنی و کاهش ریسک آسیب دیدن کارکنان و محیط زیست

افزایش عمر مفید تجهیزات

 

در کنار مزایا اعلام شده این روش بدون عیب نیست و تعدادی از معایب آن عبارتند از :

هزینه های بالای اولیه، برای اجرای یک برنامه پیشگیرانه موثر، باید از سخت افزار، نرم افزار، قطعات و نیروی انسانی مناسب استفاده کرد که ممکن است هزینه های زیادی را طلب نماید.

انجام بیش از حد یا کمتر از حد نت پیشگیرانه ، اگر بازه زمانی نت پیشگیرانه برای تجهیزات مناسب تعیین نشود، ممکن است باعث انجام بیش از حد یا کمتر از حد شود که هر دو میتوانند منجر به هدر رفتن منابع یا افزایش خرابیها شوند.

عدم توجه به وضعیت واقعی تجهیزات، نت پیشگیرانه بر اساس یک بازه زمانی مشخص انجام میشود و ممکن است عواملی مانند فرسودگی، استفاده، شرایط محیطی و تکنولوژیکی را در نظر نگیرد که میتوانند بر عملکرد تجهیزات تأثیر بگذارند. بنابراین  ممکن است نیازهای واقعی تجهیزات را پاسخ ندهد و باعث از دست دادن فرصتهای بهبود شود.

 

برای انجام نگهداری و تعمیرات دورهای، میتوان از روشهای مختلفی استفاده کرد که بر اساس نوع تجهیزات، میزان فرسودگی آنها، هزینه و سودآوری نگهداری و تعمیرات و دیگر عوامل تعیین میشوند. برخی از این روشها عبارتند از:

نگهداری و تعمیرات دورهای ثابت : در این روش، بازه زمانی نگهداری و تعمیرات برای همه تجهیزات یکسان است و بر اساس زمان استفاده یا تعداد دفعات عملیات تعیین میشود. این روش ساده و راحت است اما ممکن است برای تجهیزاتی که فرسودگی آنها با سرعت متفاوتی اتفاق میافتد، مناسب نباشد.

نگهداری و تعمیرات دورهای متغیر: در این روش، بازه زمانی نگهداری و تعمیرات برای هر تجهیز به صورت جداگانه تعیین میشود و بر اساس شاخصهایی مانند میانگین زمان بین خرابیها (MTBF) محاسبه میشود. این روش دقیقتر و کارآمدتر است اما نیاز به دادههای بیشتر و تجزیه و تحلیل پیچیدهتر دارد.

نگهداری و تعمیرات دورهای بهینه: در این روش، بازه زمانی نگهداری و تعمیرات برای هر تجهیز به صورت بهینه تعیین میشود و بر اساس تجزیه و تحلیل هزینه-فایده انجام میشود. این روش هدف دارد که هزینه کل نگهداری و تعمیرات را کمینه کند و سودآوری سازمان را بیشینه کند.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *