مقالات

نگهداری و تعمیرات پیشگویانه چیست؟

نگهداری و تعمیرات پیشگویانه

نگهداری و تعمیرات پیشگویانه یا PdM یکی از استراتژیهای نگهداری و تعمیرات است که بر مبنای آن در بازههای زمانی معین تعدادی از پارامترهای تجهیزات اندازه گیری میشود و بر اساس این دادهها برای تعمیر یا تعویض قطعات و تجهیزات تصمیم گیری میشود. هدف از این نوع نگهداری و تعمیرات این است که خرابیهای احتمالی تجهیزات را قبل از رخ دادن آنها تشخیص دهد و اقدامات لازم را انجام دهد. برای انجام نگهداری و تعمیرات پیشگویانه، از فناوریهای مختلفی مانند تست مادون قرمز، تست آکوستیک، اندازه گیری ارتعاشات، تجزیه و تحلیل روغن، تست الکتریکی و غیره استفاده میشود. این فناوریها به شما کمک میکنند که شاخصهای عملکرد تجهیزات را پایش کنید و نشانه های اولیه خرابیها را شناسایی کنید. برای مثال، اندازه گیری میزان ارتعاشات یک موتور الکتریکی میتواند به شما نشان دهد که بلبرینگ آن چقدر فرسوده شده است و چه زمانی باید تعویض شود.

 

چرا نگهداری و تعمیرات پیشگویانه مهم است؟

نگهداری و تعمیرات پیشگویانه مهم است چون میتواند برای تجهیزات و سازمانهایی که از آنها استفاده میکنند، مزایای زیر را داشته باشد:

 

 • افزایش عمر مفید تجهیزات و کاهش هزینههای جایگزینی آنها

 

 • کاهش خرابیهای اضطراری و توقفات ناخواسته تجهیزات و افزایش بهره وری و کیفیت تولید

 

 • کاهش هزینه های تعمیرات و نگهداری و افزایش سودآوری سازمان

 

 • افزایش ایمنی و کاهش ریسک آسیب دیدن کارکنان و محیط زیست

 

 • افزایش رضایت مشتریان و اعتبار سازمان

 

 

چه معایبی برای نگهداری و تعمیرات پیشگویانه وجود دارد؟

 

نگهداری و تعمیرات پیشگویانه همچنین معایبی نیز دارد که باید در نظر گرفته شوند. برخی از این معایب عبارتند از:

 

 • هزینه های بالای اولیه: برای اجرای یک برنامه PdM موثر، باید از سختافزار، نرم افزار، قطعات و نیروی انسانی مناسب استفاده کرد که ممکن است هزینه های زیادی را مطلب کند.

 

 • نیاز به دانش و تخصص فنی: برای استفاده از فناوریهای PdM و تفسیر داده های حاصل از آنها، باید دارای دانش و تخصص فنی لازم باشید. این ممکن است نیاز به آموزش و آماده سازی کارکنان داشته باشد.

 

 • عدم دقت و قابلیت اطمینان کامل: فناوریهای PdM ممکن است دچار خطا یا اشتباه باشند و نتوانند خرابیهای تمامی تجهیزات را پیشبینی کنند. بنابراین، باید همواره از روشهای دیگری مانند بازرسیهای دورهای و آزمایشهای کیفیت نیز استفاده کرد.

 

چه روشهایی برای انجام نگهداری و تعمیرات پیشگویانه وجود دارد؟

برای انجام نگهداری و تعمیرات پیشگویانه، میتوان از روشهای مختلفی استفاده کرد که بر اساس نوع تجهیزات، میزان فرسودگی آنها، هزینه و سودآوری نگهداری و تعمیرات و دیگر عوامل تعیین میشوند. برخی از این روشها عبارتند از:

 

 • تست مادون قرمز: این روش با استفاده از دوربینهای حساس به حرارت، توزیع دمای سطح تجهیزات را نشان میدهد و میتواند نشانههایی از افزایش دما، اتلاف انرژی، بار الکتریکی زیاد، خوردگی و غیره را شناسایی کند. این روش میتواند برای تشخیص خرابیهای مربوط به برق، مکانیک، عایقبندی، جوشکاری و غیره مفید باشد. برای مثال، این روش میتواند به شما نشان دهد که کدام قسمت از یک تابلوی برق دچار گرم شدن غیرعادی شده است و نیاز به تعمیر دارد.

 

 • تست آکوستیک: این روش با استفاده از میکروفونها و آنالیزورهای صوت، صداهای تولید شده توسط تجهیزات را ضبط و تحلیل میکند و میتواند نشانه هایی از اختلالات مکانیکی، برخورد، اصطکاک، نشت، ترک و غیره را شناسایی کند. این روش میتواند برای تشخیص خرابیهای مربوط به بلبرینگها، پمپها، کمپرسورها، توربینها و غیره مفید باشد. برای مثال، این روش میتواند به شما نشان دهد که چه زمانی یک بلبرینگ دچار سایش شده است و نیاز به تعویض دارد.

 

 • اندازه گیری ارتعاشات: این روش با استفاده از سنسورها و آنالیزورهای ارتعاش، میزان و فرکانس ارتعاشات تجهیزات را اندازه گیری و تحلیل میکند و میتواند نشانه هایی از نامتعادل بودن، ناهمگونی، سایش، ترک و غیره را شناسایی کند. این روش میتواند برای تشخیص خرابی های مربوط به موتورها، فن ها، ژنراتورها، گیربکس ها و غیره مفید باشد. برای مثال، این روش میتواند به شما نشان دهد که چه زمانی یک موتور دچار نامتعادل بودن شده است و نیاز به تعمیر دارد.

 

 • تجزیه و تحلیل روغن: این روش با استفاده از آزمایشگاهها و دستگاههای تحلیلگر، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی روغنهای مورد استفاده در تجهیزات را بررسی میکند و میتواند نشانههایی از فرسودگی، آلودگی، اکسیداسیون، خوردگی و غیره را شناسایی کند. این روش میتواند برای تشخیص خرابیهای مربوط به ترانسفورماتورها، توربینها، کمپرسورها، موتورهای احتراقی و غیره مفید باشد. برای مثال، این روش میتواند به شما نشان دهد که چه زمانی یک روغن نیاز به تعویض دارد یا چه زمانی یک ترانسفورماتور دچار نشت روغن شده است.

 

 • تست الکتریکی: این روش با استفاده از دستگاههای اندازه گیری و آزمون، پارامترهای الکتریکی مانند ولتاژ، جریان، مقاومت و غیره را اندازه گیری و تحلیل میکند و میتواند نشانه هایی از اختلالات الکتریکی، اتصال کوتاه، اتصال زمین، ایزولاسیون ضعیف و غیره را شناسایی کند. این روش میتواند برای تشخیص خرابی های مربوط به کابل ها، تابلوها، رله ها، کلیدها، باتری ها و غیره مفید باشد.

 

نتیجه گیری

در این مقاله، مفهوم، اهمیت، مزایا و معایب، روشها و مثالهایی از نگهداری و تعمیرات پیشگویانه را بررسی کردیم. نشان دادیم که این استراتژی میتواند برای افزایش عمر مفید، کاهش خراب یها، کاهش هزینه ها، افزایش ایمنی و افزایش رضایت مشتریان تجهیزات و سازمانهای مختلف مفید باشد. همچنین، از فناوریهای مختلفی مانند تست مادون قرمز، تست آکوستیک، اندازه گیری ارتعاشات، تجزیه و تحلیل روغن و تست الکتریکی برای پایش وضعیت تجهیزات و تشخیص خرابیهای احتمالی استفاده کردیم. نگهداری و تعمیرات پیشگویانه یکی از استراتژیهای نوین و موثر در مدیریت تجهیزات و سازمانها است که میتواند به ایجاد یک آینده پایدار، تمیز و امن کمک کند.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *